Cartea I - DESPRE COMERT IN GENERE

Titlul V - DESPRE OBLIGATIUNILE COMERCIALE IN GENERAL

Art. 46

Obligatiunile comerciale si liberatiunile se probeaza: Cu acte autentice; Cu acte sub semnatura privata; Cu facturi acceptate; Prin corespondenta; Prin telegrame; Cu registrele partilor; Cu martori, de cate ori autoritatea judecatoreasca ar crede ca trebuie sa admita proba testimoniala si aceasta chiar in cazurile prevazute de art. 1191 din codul civil; In fine, prin orice alte mijloace de proba admise de legea civila.

↑ Sus

Loading

Art. 47

Telegrama face proba, ca act sub semnatura privata, cind originalul este subscris de insasi persoana aratata intr-insa ca trimitatorul ei. Ea face aceeasi proba, chiar daca aceasta persoana este subscrisa de o alta mana, cind ar fi probat ca originalul a fost predat oficiului telegrafic sau trimis spre a i se preda, de insasi acea persoana. Daca subscrierea originalului este autentificata de autoritatea competenta, atunci se aplica principiile generale. In caz cind identitatea persoanei care a subscris sau predat originalul telegramei s-a stabilit prin alte moduri prevazute de regulamentele telegrafo-postale, proba contrarie este admisa. Data telegramelor stabileste, pina la proba contrarie, ziua si ora in care ele au fost in adevar expediate de oficiurile telegrafice.

↑ Sus

Loading

Art. 48

In caz de eroare, schimbare sau intarziere in transmiterea unei telegrame, se aplica principiile generale asupra culpei. Cu toate acestea trimitatorul unei telegrame se prezuma afara de orice culpa daca a ingrijit a o colationa sau recomanda conform dispozitiunilor regulamentelor telegrafo-postale.

↑ Sus

Loading

Art. 49

In comert, mandatul si orice declaratiune de consimtamint, chiar judiciar, transmise prin telegraf cu subscrierea declarata autentica de autoritatea competenta, sunt valabile si fac proba in justitie.

↑ Sus

Loading

Art. 50

Registrele comerciantilor, tinute in regula, pot face proba in justitie intre comercianti pentru fapte si chestiuni de comert. Inscrierea in registre, facuta de prepusul care tine scriptele sau este insarcinat cu contabilitatea, are acelasi efect ca si cind ar fi facuta de insusi stapanul.

↑ Sus

Loading

Art. 51

Registrele pe care comerciantii sunt obligati a le avea si care nu vor fi tinute in regula si nici investite cu formele prevazute de lege, nu sunt primite a face proba in justitie, spre folosul celui ce le-a tinut. Neindeplinirea prescriptiilor legii in aceasta privinta, poate atrage inca dupa sine aplicatiunea pedepselor prevazute in caz de faliment.

↑ Sus

Loading

Art. 52

Registrele comerciantilor, chiar netinute in regula fac proba, contra lor. Partea insa care voieste a se referi la dansele nu poate scinda continutul lor.

↑ Sus

Loading

Art. 53

Abrogat prin Decretul nr. 205/1950 (M. Of. 68 din 12 august 1950).

↑ Sus

Loading

1 2 » 
Sumar: